1. Với đơn hàng áp dụng dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn:

Đơn hàng sẽ được miễn phí “Phí vận chuyển ” khi:

  • Có giá trị trên 70,000,000 VNĐ ở khu vực TP. Hồ Chí Minh
  • Có giá trị trên 100,000,000 VNĐ ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Trong trường hợp trị giá đơn hàng chưa đủ mức miễn phí vận chuyển thì phí sẽ được áp dụng như sau:

  • Tìm xe ra chành và báo giá cho khách hàng nếu khách hàng đồng ý với mức phí mà chành xe báo.Thì công ty sẻ giao hàng ra chành cho quý khách mà không tính phí giao hàng đến chành xe đó.!